Sunday, 24 January 2016

9 ಜನವರಿ 2016

1. ಇಸ್ರೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು?
           a)   5        b) 4        c) 6        d)  7
2.  ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರು?
a)  ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜೀ.     b) ನಾರಯಣ ಮೂರ್ತಿ   
c) ನಂದನ್ ನೀಲಕಣಿ        d) ಕೆ. ದಿನೇಶ್.
3. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನೆ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು?
a) ದಕ್ಷಿಣ ಕೋರಿಯಾ             b) ಇರಾನ್   
c) ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾ           d) ಇರಾಕ್ 
4. ವಿಫ್ರೋ ಕಂಪನಿಯು ಫೆಭ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ  ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯಾರನ್ನು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (CEO) ನೇಮಿಸಿದೆ?
a) ಎಚ್. ಎಂ. ಶಿನಪ್ರಕಾಶ           b) ಬಿ. ಎಂ. ಭಾನುಮೂರ್ತಿ     
c)  ಎಮ್. ಬಿ. ಪರಮೇಶ್.           d) ಜಿ.ಎಚ್. ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶ್.
5. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರ್ಧಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಯಾರನಮ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ?
a) ಪಿ.ಕೆ ಮೆಹ್ತಾ.                           b) ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಕ್ರಿ.    
c) ಎನ್. ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್             d) ಯಾರು ಅಲ್ಲ.
6. ಭಾರತದ ಯಾವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌರವಿಧ್ಯುತ್ ನಿಂದ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
a) ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ     b) ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ    
c) ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ.             d) ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ.
7.   14 ಬನಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತೀ ವೇಗದ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಯಾರು?
a) ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್                      b)  ಕೊಲಿನ್ ಮನ್ರೋ.   
c) ಎಂ.ಎಸ್. ದೋನಿ.                       d) ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್. 
                                   *****************

  
  
  
   
  
  

ಉತ್ತರಗಳು: 

1- C,     2-A      3-C     4-B     5-B       6-C       7-B