Tuesday, 5 January 2016

2 ಜನವರಿ 2016

1 )  BHEL (Bharat Heavy Electrical Ltd)  ಯ MD ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು______

a)   ವಿನಾಯಕ್  ಬನ್ಸಾಲ್.    b)   ವಿಜಯ್ ಕೇಳ್ಕರ್  
c)   ಆತುಲ್ ಸಾಬ್ತಿ               d)  ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್.

2.  ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 2016 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ " ಅರ್ದಕುಂಭಮೇಳ" ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಯಿತು.

a)   ಹರಿದ್ವಾರ     b)  ಉಜ್ಜೈನ್     c) ನಾಸಿಕ್     d)  ಅಲಹಾಬಾದ್.

3.   ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ " ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶ" ನಡೆಯಿತು.

a) ವಿಶಾಖ ಪಟ್ಟಣ    b)   ಅಲಹಾಬಾದ್.    
c)  ಮೈಸೂರು        d)  ಬೆಂಗಳೂರು.

4.  ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ  ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

a) ಪತ್ರಕರ್ತರು.           b)  ರಾಜಕೀಯ     
c)  ಪರ್ವತರೋಹಿ        d)  ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ.

5.  ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು " ರಾಜ ರಾಣಿ ಸಂಗೀತ  ಉತ್ಸವ " ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

a)  ಮೀಜೋರಾಂ.        b)  ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್ 
c)   ತಮಿಳುನಾಡು        d)  ಓಡಿಶಾ.

ಉತ್ತರಗಳು:
1-C,   2-A,   3-C,   4-C,  5-D.