Saturday, 9 January 2016

6 ಜನವರಿ 2016

1) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜ್ ನಾಥ್ ಸಿಂಗ್" ರವರು CAPF ನಲ್ಲಿ ಶೇ 33 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಹಾಗದರೆ CAPF ನ ವಿಸ್ತ್ರತ ರೂಪ ಏನು ?
a)  Central Army Police force 
b)  Central Armed Polic Forces  
c)  Central Aimed Police force
d)   ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ.

2) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ" ಮಾಡಿದ "ಪ್ರಣವ್ ಧನವಾಡೆ " ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ?
   a)  ಪುಟ್ಬಾಲ್     b)ಹಾಕಿ      c)   ಕ್ರಿಕೆಟ್       d)  ಕಬಡ್ಡಿ.

3) "ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ" ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ?
a)  ಆಗಷ್ಟ್ 7,           b) ಆಗಷ್ಟ್  10.  
c)  ಆಗಷ್ಟ್ 12.         d)  ಆಗಷ್ಟ್  15.

4) " ಕಾಕತೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ" ಇರುವ ರಾಜ್ಯ......
a)  ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ.      b)  ತೆಲಂಗಾಣ   
c)   ಕರ್ನಾಟಕ             d)   ತಮಿಳುನಾಡು.

5) " GO SET A WATCHMAN "   ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಲೇಖಕ ಯಾರು?
a)   ಸಿಂಧಿಯಾ ಲಾರ್ಡ್        b)  ಬಿಲ್ ಕ್ಲೇಗ್ 
c)   ಮಾರ್ಲನ್  ಜೇಮ್ಸ್       d)  ಹಾರ್ಪರ್ ಲೀ.

6)  " ಅಭೇಧ್ಯ ಕಾರಂಜಿ' (Fountain of Oneness) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ?
a)  ಅಜ್ಮೀರ್.     b)  ದೆಹಲಿ
c)  ಆಗ್ರಾ         d) ಖುಜುರಾಹೋ.

7) 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ  ಭಾರತವು ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನಾರಾರಂಬಿಸಿದೆ?
a)   ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ          b)   ಪಾಕಿಸ್ತಾನ    
c)   ಭೂತಾನ್             d)    ನೇಪಾಳ.

8)   2015 ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು IUPAC ಯು ಆವರ್ತಕೋಷ್ಠಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ದಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಳಗಿನ ಯಾವ ಧಾತುವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ಧಾತುವಾಗಿದೆ?
a)  ಧಾತು  116         b) ಧಾತು  115 
c)  ಧಾತು 117          d) ಧಾತು   118.ಉತ್ತರಗಳು:
1-B,  2-C,  3-B,  4-B,  5-D,  6-B,  7-D,  8-A.
                          
ಈ ಪ್ರಶ್ನೇಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾಗತ.