Tuesday, 20 September 2016

PDO ತರಗತಿಗಳು

        PDO ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ.
* ದಿನಾಂಕ: 23-09-2016 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. *

* ಪತ್ರಿಕೆ 1 & 2. *


* ಅನುಭವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ *
* ಪ್ರತಿವಾರ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.*
* ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ Short Cut Tricks *

* ಅವದಿ: 2 ತಿಂಗಳು. *
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ:
 09886518398.